Financiële planning is een ruim begrip. Maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal aspecten van financiële planning:

  • sociale zekerheid en pensioenen
  • fiscale aspecten bij de estate planning
  • inkomensplanning en vermogensbeheer
  • fusie en overname

Terug naar het dienstenoverzicht